Får vi snart en medisin som kan reparere skadene?

Jeg deltok på dette webinaret i februar. Nå løfter jeg frem denne oppsummeringen, hvor jeg har tatt det ned fra 45 minutter til 8 minutter. Webinaret ble arrangert av MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) og de har godkjent filmen.  Klikk for å se oppsummeringen: