Hvordan kan du forberede deg på en tøff behandling?

Det er lett å kjenne seg maktesløs når man skal gjennom medisinsk behandling. Det er så mange uforutsigbare faktorer du ikke har kontroll på.


Det du kan gjøre er å forberede deg mentalt. På den måten kan du påvirke din egen mentale tilstand. Jeg har vært gjennom stamcelletransplantasjon - HSCT. Jeg har fått høydose cellegift, jeg har ligget på isolat, jeg har hatt komplikasjoner og mange blodoverføringer.


Det som hjalp meg til å å takle smerter, til å være optimistisk med tanke på fremtiden, var at jeg brukte mentale teknikker underveis.


Jeg har trukket ut essensen av mine fire beste teknikker i en bittelite e-bok som du kan laste ned gratis og bruke som inspirasjon.