Dag 13 – Hvordan trene nervesystemet?

Hvordan kan vi trene nervesystemet?

Dette er et stort spørsmål, men jeg vil dele noen interessante innspill.

Musklene kan ikke bli sterkere enn det signalet som sendes fra hjernen 

Fint det, hvis du er toppidrettsutøver. Da vet du at du kan styrke signalene. For oss som har ødelagte signalbaner så blir det både en bekreftelse og en utfordring. Kan vi gjøre noe med det likevel? Ja, det vet vi nå. Det handler om å stimulere til nye nervekoblinger, lage et nytt ledningsnettverk for å erstatte det ødelagte. Dette kalles hjernens plastisitet, og det er mindre enn 20 år siden dette ble anerkjent av vitenskapen. Frem til da var det opplest og vedtatt i vesten at hjernen var ferdig spikret.

Det er utrolig spennende å google dette. Stikkord er remyelinisering og mitokondrier. De siste skal jeg komme tilbake til.

Jeg har lest denne og lignende artikler til det ryker ut av øra på meg. Dette er vanskelig stoff, altså! Men konklusjonen er at det forskes på om fysisk trening kan bidra til å skape nye koblinger for å erstatte ødelagte forbindelser mellom hjerne og muskler. Og de tester ut ulike former for fysisk trening, alt fra vektløfting til høyintensitetstrening. 

Det er ikke alle forskningsprosjektene du har lyst til å være med på. Blant annet fordi du risikerer å havne i kontrollgruppen, og ikke få det som virker. 

Med trening kan du selv plassere deg sentralt i forsøket, sette premissene, 

og være helt trygg på at bivirkningene ikke er farlige!